Ba đường luân hồi – Vĩ Ngư

Tựa gốc: Tam tuyến luân hồi / 三线轮回

Tác giả: Vĩ Ngư / 尾鱼

Người dịch: Nguyễn Hạ Lan, Cụt

Thiết kế bìa: Nhi Cá

Giới thiệu

Họ đi tới tuyệt lộ, trước mặt không còn đường nữa, muốn quay đầu.

Vậy họ có thành công không?

Không biết, câu chuyện chưa kết thúc.

Mục lục

Chương dẫn

Quyển I: Sông Mê Kông – Ma nước

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Quyển II: Trường Giang – Lịch canh vàng

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 |Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32

Quyển III: Tổ tức nhưỡng – Bến đò luân hồi

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Quyển IV: Hầm đất trôi nổi – Luân hồi

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31

Ngoại truyện

Tông Hàng (1) | Dịch Táp (1) | Đinh Ngọc Điệp

Tông Hàng (2) | Tỉnh Tụ | Dịch Táp (2)

Tông Hàng (3) | Hàng Táp

Kết cục (1) | Kết cục (2)

29 Replies to “Ba đường luân hồi – Vĩ Ngư”

  1. đọc xong Ba Đường Luân Hồi từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới quay lại comment. Thực sự cảm ơn các bạn dịch rất nhiều vì một bản dịch vô cùng hoàn hảo (đối với mình), cho mình được sống lại cảm giác đọc truyện đến quên ăn quên ngủ. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh nhaaaaa, và mình cũng rất mong chờ đến ngày Cô Thành Bế hoàn thành nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.